« Wstecz

Projekty zrealizowane

Wykaz dotacji pozyskanych w 2018 r.

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 50/WSR/Z/548/2018 zawartą w dniu 7 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 24 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na rowery!” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 51/WSR/Z/549/2018 zawartą w dniu 7 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 maja do 15 października 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 9.000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 5/WEK-II/Z/658/2018 zawartą w dniu 19 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 31 lipca 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 22.000,00 zł.


Zadanie pn.: „Podwieczorek Patriotyczny” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 30/WEK-II/Z/1106/2018 zawartą w dniu 15 maja 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 września do 30 listopada 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 6 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich” dofinansowane zostało w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2018” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z umową Nr MHP/PJ/2018/1404 zawartą w dniu 21 czerwca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 lipca do 14 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 26 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: FILMOWY PŁOCK - 2 edycja dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 985/UMWM/08/2018/KP-IV/D-T zawartą w dniu 17 września 2018 r. Termin realizacji zadania od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 24 550,00 zł.

 

Zadanie pn.: „Średniowieczny Płock” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 747/UMWM/07/2018/KP-IV/D-K zawartą w dniu 17 września 2018 r. Termin realizacji zadania od 22 maja do 15 października 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2017 r.

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 39/WPR.I.ZT/Z/319/2017 zawartą w dniu 27 lutego 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2017 r. do 20 grudnia 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 26 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Gra miejska „Od wieków płynąca…”” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 40/WPR.I.ZT/Z/320/2017 zawartą w dniu 27 lutego 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2017 r. do 20 lipca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 3 900,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 13/WEK-II/Z/498/2017 zawartą w dniu 27 marca 2017 r. Termin realizacji zadania od 15 lutego do 31 lipca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 17.900,00 zł.


Zadanie pn.: „780 lat lokacji miasta Płocka” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 27/WEK-II/Z/692/2017 zawartą w dniu 27 kwietnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 15 czerwca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 7.800,00 zł.


Zadanie pn.: „Filmowy Płock” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 302/UMWM/08/2017/KP-IV/D-T zawartą w dniu 24 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 maja do 15 grudnia 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 16 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na rowery!” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 157/WSR/Z/1488/2017 zawartą w dniu 30 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 21 sierpnia do 15 listopada 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 9 800,00 zł.


Zadanie pn.: „Podwieczorek Patriotyczny” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 514/UMWM/09/2017/KP-IV/D-K zawartą w dniu 12 października 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 października do 30 listopada 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 7 000,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2016 r. 

Zadanie pn.: "Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 25/WPR-I-ZT/Z/197/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. i aneksem Nr 1/121/WPR-I-ZT/Z/940/2016 zawartym w dniu 16 maja 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca2016 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/198/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł. 

 

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną zawartą w dniu 4 marca 2016 r. pomiędzy Gminą - Miasto Płock w imieniu którego działa Miejski Urząd Pracy w Płocku, a Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną w kwocie 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami urokliwe zakątki Soczewki" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 11/2016 zawartą w dniu 21 marca 2016 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2016 r. do dnia 15 czerwca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł.


Zadanie pn.: "Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka - "Płock na SZÓSTKĘ"" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 18/WEK-II/Z/699/2016 zawartą w dniu 8 kwietnia 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2016 r. do 15 lipca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 10 000,00 zł. 

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2015 r.

Zadanie pn.: "Ferie z Płocką LOT w ORLEN ARENIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 3/WEK-I/154/2015 zawartą w dniu 16 stycznia 2015 r. Termin realizacji zadania od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 4 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 18 000,00 zł.


Zadanie pn.: Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 27/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 3 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 7/VII/2015 zawartą w dniu 2 marca 2015 r. i aneksem do umowy zawartym w dniu 15 maja 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 22 944,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 28/WEK-II/Z/679/2014 zawartą w dniu 10 marca 2015 r. Termin realizacji zadania od 20 lutego 2015 r. do 15 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 20 350,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/W/2015 zawartą w dniu 12 czerwca 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 245,00 zł.

 

 
 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2014 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 9/WEK-I/316/2014 zawartą w dniu 14 lutego 2014 r. Termin realizacji zadania od 13 stycznia 2014 r. do 2 marca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 2 450,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 11/WPR.I/Z/202/2014 zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 12/WEK-II/Z/588/2014 zawartą w dniu 12 marca i aneksem do umowy Nr 1/63/WEK-II/Z/1456/2014 zawartym w dniu 11 czerwca 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2014 r. do 15 lipca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 26 550,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami uroki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2014 zawartą w dniu 11 kwietnia 2014 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2014 r. do dnia 15 czerwca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "RAZEM W EUROPIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 113/WPR-I-ZZ/Z/1271/2014 zawartą w dniu 29 maja 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 14 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/W/2014 zawartą w dniu 4 czerwca 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 850,00 zł.

 

Zadanie pn.: "II Jarmark Bożonarodzeniowy" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 92/WEK-II/Z/2470/2014 zawartą w dniu 20 listopada 2014 r. Termin realizacji zadania od 3 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 7 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Flora Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0872/14/EE/D zawartą w dniu 27 listopada 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 21 400,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2013 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/F-Z/2013 zawartą w dniu 24 stycznia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 444,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 24/VI/2013 zawartą w dniu 15 maja 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 12 700,00 zł.


Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck - II etap" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2013 zawartą w dniu 1 kwietnia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 53/WPR-I/Z/540/2013 zawartą w dniu 28 lutego 2013 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2013 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 33 100,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 4/IIW/2013 zawartą w dniu 28 czerwca 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 14 260,00 zł.  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2012 r.

Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck" dofinansowane z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2012 zwartą w dniu 1 kwietnia 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2015 r., kwota przyzanej dotacji 2.000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 15/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 roku. Kwota przyznanej dotacji:12 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 16/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 15 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/VW/2012 zawartą w dniu 5 lipca 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 900,00 zł

 

Zadanie pn.: "Fauna Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0520/12/EE/D zawartą w dniu 13 sierpnia 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 23 500,00 zł

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 31/WST-II/Z/392/2012 zawartą w dniu 29 lutego 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r., kwota przyznanej dotacji: 21.000,00 zł  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2011 r.

Zadanie pn.: Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 81/WST.II/Z/436/2011 zawartą w dniu 18 kwietnia 2011 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2011 r. do 30 listopada 2011 r., kwota przyznanej dotacji: 19.052,00 zł

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2010 r.

Zadanie pn.: "Wytyczenie szlaków turystyczno – spacerowych Płocka" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 36/WPZ/Z/658/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 15 maja 2010 r. do dnia 31 października 2010 r., kwota przyznanej dotacji: 12.400,00 zł

 

Zadanie pn.: "Internetowy Portal Turystyczny Płocka" dofinanansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z Umową Nr 35/WPZ/Z/657/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2010 r. do 30 listopada 2010 r., kwota przekazanej dotacji: 10 000,00 zł.  

poleć płock
o płocku

Czy wiesz, że ...

Płockie pamiątki

możesz kupić w Centrum Informacji Turystycznej mieszczącym się w Domu Darmstadt na Starym Rynku 8?
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Spichlerze

Dwa spichlerze, usytuowane na płockim wzgórzu, wybudowane zostały w II ...


Mury miejskie

W roku 1353 Kazimierz Wielki zainicjował budowę murów miejskich, ...


Kino za Rogiem

Małe, przyjazne kino, które nie posiada ograniczeń sieciowych. Program ...


Bazylika Katedralna

Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w ...


Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły

Na terenie zaboru rosyjskiego w 1905 r. ...

atrakcje turystyczny