« Wstecz

Projekty zrealizowane

Wykaz dotacji pozyskanych w 2016 r. 

Zadanie pn.: "Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 25/WPR-I-ZT/Z/197/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. i aneksem Nr 1/121/WPR-I-ZT/Z/940/2016 zawartym w dniu 16 maja 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca2016 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edyukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/198/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł. 

 

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną zawartą w dniu 4 marca 2016 r. pomiędzy Gminą - Miasto Płock w imieniu którego działa Miejski Urząd Pracy w Płocku, a Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną w kwocie 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami urokliwe zakątki Soczewki" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 11/2016 zawartą w dniu 21 marca 2016 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2016 r. do dnia 15 czerwca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł.


Zadanie pn.: "Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka - "Płock na SZÓSTKĘ"" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 18/WEK-II/Z/699/2016 zawartą w dniu 8 kwietnia 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2016 r. do 15 lipca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 10 000,00 zł. 

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2015 r.

Zadanie pn.: "Ferie z Płocką LOT w ORLEN ARENIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 3/WEK-I/154/2015 zawartą w dniu 16 stycznia 2015 r. Termin realizacji zadania od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 4 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 18 000,00 zł.


Zadanie pn.: Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 27/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 3 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 7/VII/2015 zawartą w dniu 2 marca 2015 r. i aneksem do umowy zawartym w dniu 15 maja 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 22 944,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 28/WEK-II/Z/679/2014 zawartą w dniu 10 marca 2015 r. Termin realizacji zadania od 20 lutego 2015 r. do 15 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 20 350,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/W/2015 zawartą w dniu 12 czerwca 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 245,00 zł.

 

 
 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2014 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 9/WEK-I/316/2014 zawartą w dniu 14 lutego 2014 r. Termin realizacji zadania od 13 stycznia 2014 r. do 2 marca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 2 450,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 11/WPR.I/Z/202/2014 zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 12/WEK-II/Z/588/2014 zawartą w dniu 12 marca i aneksem do umowy Nr 1/63/WEK-II/Z/1456/2014 zawartym w dniu 11 czerwca 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2014 r. do 15 lipca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 26 550,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami uroki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2014 zawartą w dniu 11 kwietnia 2014 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2014 r. do dnia 15 czerwca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "RAZEM W EUROPIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 113/WPR-I-ZZ/Z/1271/2014 zawartą w dniu 29 maja 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 14 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/W/2014 zawartą w dniu 4 czerwca 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 850,00 zł.

 

Zadanie pn.: "II Jarmark Bożonarodzeniowy" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 92/WEK-II/Z/2470/2014 zawartą w dniu 20 listopada 2014 r. Termin realizacji zadania od 3 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 7 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Flora Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0872/14/EE/D zawartą w dniu 27 listopada 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 21 400,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2013 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/F-Z/2013 zawartą w dniu 24 stycznia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 444,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 24/VI/2013 zawartą w dniu 15 maja 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 12 700,00 zł.


Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck - II etap" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2013 zawartą w dniu 1 kwietnia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 53/WPR-I/Z/540/2013 zawartą w dniu 28 lutego 2013 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2013 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 33 100,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 4/IIW/2013 zawartą w dniu 28 czerwca 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 14 260,00 zł.  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2012 r.

Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck" dofinansowane z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2012 zwartą w dniu 1 kwietnia 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2015 r., kwota przyzanej dotacji 2.000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 15/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 roku. Kwota przyznanej dotacji:12 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 16/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 15 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/VW/2012 zawartą w dniu 5 lipca 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 900,00 zł

 

Zadanie pn.: "Fauna Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0520/12/EE/D zawartą w dniu 13 sierpnia 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 23 500,00 zł

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 31/WST-II/Z/392/2012 zawartą w dniu 29 lutego 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r., kwota przyznanej dotacji: 21.000,00 zł  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2011 r.

Zadanie pn.: Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 81/WST.II/Z/436/2011 zawartą w dniu 18 kwietnia 2011 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2011 r. do 30 listopada 2011 r., kwota przyznanej dotacji: 19.052,00 zł

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2010 r.

Zadanie pn.: "Wytyczenie szlaków turystyczno – spacerowych Płocka" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 36/WPZ/Z/658/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 15 maja 2010 r. do dnia 31 października 2010 r., kwota przyznanej dotacji: 12.400,00 zł

 

Zadanie pn.: "Internetowy Portal Turystyczny Płocka" dofinanansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z Umową Nr 35/WPZ/Z/657/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2010 r. do 30 listopada 2010 r., kwota przekazanej dotacji: 10 000,00 zł.  

poleć płock
o płocku

Czy wiesz, że ...

Układ przestrzenny

Starego Rynku ukształtował się ponad 500 lat temu? Od tamtego czasu zaszły tylko niewielkie zmiany.
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon letni (1 maja - 30 września)

czynne: pon. - piąt. w godz. 9:00 - 17:00

sob. -  niedz. w godz. 10:00 - 14:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Kino za Rogiem

Małe, przyjazne kino, które nie posiada ograniczeń sieciowych. Program ...


Ratusz

Zbudowany w latach dwudziestych XIX w. płocki ratusz był miejscem ostatniego ...


Pałac Biskupi

W budynku tym w nocy z 7 na 8 czerwca 1991 roku nocował Papież Jan Paweł II ...


Spichlerze

Dwa spichlerze, usytuowane na płockim wzgórzu, wybudowane zostały w II ...

atrakcje turystyczny