« Wstecz

Projekty zrealizowane

Wykaz dotacji pozyskanych w 2018 r.

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 50/WSR/Z/548/2018 zawartą w dniu 7 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 31 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 24 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na rowery!” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 51/WSR/Z/549/2018 zawartą w dniu 7 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 maja do 15 października 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 9.000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 5/WEK-II/Z/658/2018 zawartą w dniu 19 marca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 31 lipca 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 22.000,00 zł.


Zadanie pn.: „Podwieczorek Patriotyczny” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 30/WEK-II/Z/1106/2018 zawartą w dniu 15 maja 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 września do 30 listopada 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 6 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich” dofinansowane zostało w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2018” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z umową Nr MHP/PJ/2018/1404 zawartą w dniu 21 czerwca 2018 r. Termin realizacji zadania od 1 lipca do 14 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 26 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: FILMOWY PŁOCK - 2 edycja dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 985/UMWM/08/2018/KP-IV/D-T zawartą w dniu 17 września 2018 r. Termin realizacji zadania od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 24 550,00 zł.

 

Zadanie pn.: „Średniowieczny Płock” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 747/UMWM/07/2018/KP-IV/D-K zawartą w dniu 17 września 2018 r. Termin realizacji zadania od 22 maja do 15 października 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2017 r.

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 39/WPR.I.ZT/Z/319/2017 zawartą w dniu 27 lutego 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2017 r. do 20 grudnia 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 26 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Gra miejska „Od wieków płynąca…”” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 40/WPR.I.ZT/Z/320/2017 zawartą w dniu 27 lutego 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2017 r. do 20 lipca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 3 900,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na SZÓSTKĘ” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 13/WEK-II/Z/498/2017 zawartą w dniu 27 marca 2017 r. Termin realizacji zadania od 15 lutego do 31 lipca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 17.900,00 zł.


Zadanie pn.: „780 lat lokacji miasta Płocka” dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 27/WEK-II/Z/692/2017 zawartą w dniu 27 kwietnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 marca do 15 czerwca 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 7.800,00 zł.


Zadanie pn.: „Filmowy Płock” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 302/UMWM/08/2017/KP-IV/D-T zawartą w dniu 24 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 maja do 15 grudnia 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 16 000,00 zł.


Zadanie pn.: „Płock na rowery!” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 157/WSR/Z/1488/2017 zawartą w dniu 30 sierpnia 2017 r. Termin realizacji zadania od 21 sierpnia do 15 listopada 2018 r., kwota przyznanej dotacji: 9 800,00 zł.


Zadanie pn.: „Podwieczorek Patriotyczny” dofinansowane zostało ze środków Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 514/UMWM/09/2017/KP-IV/D-K zawartą w dniu 12 października 2017 r. Termin realizacji zadania od 1 października do 30 listopada 2017 r., kwota przyznanej dotacji: 7 000,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2016 r. 

Zadanie pn.: "Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 25/WPR-I-ZT/Z/197/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. i aneksem Nr 1/121/WPR-I-ZT/Z/940/2016 zawartym w dniu 16 maja 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca2016 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Akcja turystyczno - edukacyjna Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/198/2016 zawartą w dniu 2 lutego 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł. 

 

Umowa w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia wskazanego przez osobę uprawnioną zawartą w dniu 4 marca 2016 r. pomiędzy Gminą - Miasto Płock w imieniu którego działa Miejski Urząd Pracy w Płocku, a Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną w kwocie 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami urokliwe zakątki Soczewki" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 11/2016 zawartą w dniu 21 marca 2016 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2016 r. do dnia 15 czerwca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 2 000,00 zł.


Zadanie pn.: "Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka - "Płock na SZÓSTKĘ"" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 18/WEK-II/Z/699/2016 zawartą w dniu 8 kwietnia 2016 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2016 r. do 15 lipca 2016 r., kwota przyznanej dotacji: 10 000,00 zł. 

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2015 r.

Zadanie pn.: "Ferie z Płocką LOT w ORLEN ARENIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 3/WEK-I/154/2015 zawartą w dniu 16 stycznia 2015 r. Termin realizacji zadania od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 3 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 26/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 4 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2015 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 18 000,00 zł.


Zadanie pn.: Szkolenie na przewodników turystycznych po Płocku dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 27/WPR-I-ZT/Z/384/2015 zawartą w dniu 3 lutego 2015 r. Termin realizacji zadania od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 5 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: MUZYCZNE CZWARTKI NA PŁOCKIEJ STARÓWCE dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 7/VII/2015 zawartą w dniu 2 marca 2015 r. i aneksem do umowy zawartym w dniu 15 maja 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 22 944,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 28/WEK-II/Z/679/2014 zawartą w dniu 10 marca 2015 r. Termin realizacji zadania od 20 lutego 2015 r. do 15 lipca 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 20 350,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/W/2015 zawartą w dniu 12 czerwca 2015 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 245,00 zł.

 

 
 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2014 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 9/WEK-I/316/2014 zawartą w dniu 14 lutego 2014 r. Termin realizacji zadania od 13 stycznia 2014 r. do 2 marca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 2 450,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 11/WPR.I/Z/202/2014 zawartą w dniu 31 stycznia 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 20 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 12/WEK-II/Z/588/2014 zawartą w dniu 12 marca i aneksem do umowy Nr 1/63/WEK-II/Z/1456/2014 zawartym w dniu 11 czerwca 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 marca 2014 r. do 15 lipca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 26 550,00 zł. 

 

Zadanie pn.: "Odkryj z nami uroki Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2014 zawartą w dniu 11 kwietnia 2014 r. Termin realizacji zadania od 15 kwietnia 2014 r. do dnia 15 czerwca 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: "RAZEM W EUROPIE" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 113/WPR-I-ZZ/Z/1271/2014 zawartą w dniu 29 maja 2014 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2014 r. do 30 września 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 14 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/W/2014 zawartą w dniu 4 czerwca 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 13 850,00 zł.

 

Zadanie pn.: "II Jarmark Bożonarodzeniowy" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 92/WEK-II/Z/2470/2014 zawartą w dniu 20 listopada 2014 r. Termin realizacji zadania od 3 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., kwota przyznanej dotacji: 7 000,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Flora Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0872/14/EE/D zawartą w dniu 27 listopada 2014 r. Kwota przyznanej dotacji: 21 400,00 zł.

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2013 r.

Zadanie pn.: "Feriuj z ORLEN ARENĄ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 3/F-Z/2013 zawartą w dniu 24 stycznia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 444,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 24/VI/2013 zawartą w dniu 15 maja 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 12 700,00 zł.


Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck - II etap" dofinansowane zostało z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2013 zawartą w dniu 1 kwietnia 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 1 500,00 zł.

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane zostało ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 53/WPR-I/Z/540/2013 zawartą w dniu 28 lutego 2013 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2013 r. do 15 grudnia 2015 r., kwota przyznanej dotacji: 33 100,00 zł.

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane zostało ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 4/IIW/2013 zawartą w dniu 28 czerwca 2013 r. Kwota przyznanej dotacji: 14 260,00 zł.  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2012 r.

Zadanie pn.: "Odkryj z nami Łąck" dofinansowane z budżetu Powiatu Płockiego, zgodnie z umową Nr 7/2012 zwartą w dniu 1 kwietnia 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2015 r., kwota przyzanej dotacji 2.000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na SZÓSTKĘ" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 15/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 roku. Kwota przyznanej dotacji:12 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Płock na Szlaku Książąt Mazowieckich" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 16/V/2012 zawartą w dniu 6 lutego 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 15 000,00 zł

 

Zadanie pn.: "Wakacje na wesoło w płockim ZOO" dofinansowane ze środków Fundacji "Fundusz Grantowy dla Płocka", zgodnie z umową Nr 1/VW/2012 zawartą w dniu 5 lipca 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 10 900,00 zł

 

Zadanie pn.: "Fauna Ziemi Płockiej" dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umową Nr 0520/12/EE/D zawartą w dniu 13 sierpnia 2012 r. Kwota przyznanej dotacji: 23 500,00 zł

 

Zadanie pn.: Akcja turystyczno - edukacyjna "Odkryj z nami Płock" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 31/WST-II/Z/392/2012 zawartą w dniu 29 lutego 2012 r. Termin realizacji zadania od 1 maja 2012 r. do 15 grudnia 2012 r., kwota przyznanej dotacji: 21.000,00 zł  

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2011 r.

Zadanie pn.: Akcja turystyczno – edukacyjna „Odkryj z nami Płock” dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 81/WST.II/Z/436/2011 zawartą w dniu 18 kwietnia 2011 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2011 r. do 30 listopada 2011 r., kwota przyznanej dotacji: 19.052,00 zł

 

 

Wykaz dotacji pozyskanych w 2010 r.

Zadanie pn.: "Wytyczenie szlaków turystyczno – spacerowych Płocka" dofinansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z umową Nr 36/WPZ/Z/658/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 15 maja 2010 r. do dnia 31 października 2010 r., kwota przyznanej dotacji: 12.400,00 zł

 

Zadanie pn.: "Internetowy Portal Turystyczny Płocka" dofinanansowane ze środków miasta Płocka, zgodnie z Umową Nr 35/WPZ/Z/657/2010 zawartą w dniu 20 kwietnia 2010 r. Termin wykonania zadania od 1 maja 2010 r. do 30 listopada 2010 r., kwota przekazanej dotacji: 10 000,00 zł.  

poleć płock
o płocku

Czy wiesz, że ...

Płock trafił pod zabór rosyjski

, po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku?
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Płockie molo

Molo w Płocku – pomost o konstrukcji stalowej, mierzący 358 m ...


Spichlerze

Dwa spichlerze, usytuowane na płockim wzgórzu, wybudowane zostały w II ...


Teatr w Płocku

W latach 1811- 1812 staraniem Rajmunda Rembielińskiego, prefekta departamentu ...


Muzeum Mazowieckie

Z powodu imponującej ekspozycji poświęconej sztuce secesji, zwane czesto ...


Szpital Swiętej Trójcy

W 1405 r. księżna Aleksandra, żona Ziemowita IV, siostra ...

atrakcje turystyczny