Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego

Szkoła Podstawowa w Radziwiu istniała już w okresie międzywojennym. Uczyli tacy zasłużeni dla Płocka jak: E.Gessek, L.Dorobek, ks.A.Struzyński, p.Śliwińscy. Najpierw mieściła się w budynku przy ulicy Kolejowej, a od 1962 w nowym budynku przy ulicy Cichej. Nowy gmach szkoły zbudowany został w ramach budowy tysiąca szkół na 1000-lecie Państwa Polskiego. Szkoła Podstawowa Nr 5 nosi imię Władysława Broniewskiego.


Opis

Szkoła Podstawowa w Radziwiu istniała już w okresie międzywojennym. Mieściła się wówcza w budynku przy ulicy Kolejowej (obecnie przy rondzie Marka Lajourie). W latach trzydziestych XX wieku dyrektorami szkoły podstawowej w Radziwiu byli Eugeniusz Gessek i Leon Dorobek - obaj zamordowani przez okupanta. Od czasu zakończenia wojny do 1962 roku szkoła nadal mieściła się przy ulicy Kolejowej. Dla uczczenia 1000-lecia istnienia Państwa Polskiego, ówczesne władze rozpoczęły budowę tysiąca szkół na tysiąclecie. Wkrótce powstał Fundusz Budowy Szkół. Na skutek starań p.Jadwigi Śliwińskiej taką szkołę postanowiono wybudować w lewobrzeżnej części miasta, w Radziwiu. Po dokonaniu lokalizacji przy ul.Cichej w 1959 roku nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, którego dokonał przewodniczący MRN p.Józef Chlebicki w obecności kuratora szkolnego p.Klimaszewskiego.


Budowa szkoły trwała dwa lata, od 1960 do 1962 roku. Dzięki entuzjazmowi i energii kierownika p.J.Śliwińskiej oraz wielkiej ofiarności ze strony miejscowych nauczycieli, młodzieży szkolnej i rodziców teren budowy został uporządkowany. Trudną sprawą było urządzenie i przygotowanie w przewidzianym terminie wnętrza budynku szkolnego. Szkoła nie otrzymała funduszu na nowy sprzęt. Dlatego należało stare umeblowanie przenieść ze starej szkoły. Z tego względu nauczyciele i młodzież pod nadzorem p.Czesłwy Malesowej-zastępcy kierownika szkoły odnawiali sprzęt i pomoce naukowe. Dzięki temu w przewidzianym terminie klasy zostały pięknie urządzone, umeblowane i udekorowane.
Szkoła otrzymała imię poety urodzonego i mieszkającego przez pewien czas w Płocku – Władysława Broniewskiego. Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 5 – Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego nastąpiło 23 czerwca 1962r. Kierownikiem szkoły była wówczas p.J.Śliwińska, a zastępcą p.Cz.Malesa. W roku szkolnym 1962-1963 p.Malesa przeszła na emeryturę a na jej miejsce został mianowany miejscowy nauczyciel fizyki – Stanisław Olewiński.
W pierwszych latach pracy dydaktyczno-wychowawczej zarówno kierownictwo, jak i nauczyciele starali się stworzyć wysoki poziom nauki. Nadal były prowadzone porządkowe wokół szkoły. Sprowadzono różne gatunki drzew i krzewów. Aleję wiodącą do szkoły wysadzono modrzewiami, a wokół szkoły posadzono lipy i srebrne świerki. Szkoła była przykładem dla innych szkół miasta i powiatu.
Działały tutaj różne organizacje i kółka zainteresowań, np. Drużyna Harcerska, Drużyna Zuchów, SKO, Szkolne Koło Budowy Warszawy, PCK, Samorząd Szkolny, chór. Szkoła brała udział w licznych konkursach, często zajmując czołowe miejsca.
W roku szkolnym 1964-1965 na skutek złego stanu zdrowia p.J.Śliwińska zwolniła się z zajmowanego stanowiska, a jej miejsce zajął p.Sylwester Śliwiński, który pełnił funkcję kierownika w latach 1965-1970.
W roku 1967 został ufundowany i przekazany szkole sztandar. Komitet fundacji sztandaru ustalił projekt: pierwsza strona – napis z pełną nazwą szkoły, pośrodku kaganek na błękitnym tle. Strona druga – napis „Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 1968r.” pośrodku godło na czerwonym tle. Wykonawczynią sztandaru była hafciarka z Radziwia p.Kamila Jarzyńska. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 17 lutego 1968 roku.
W latach 1970-1981 funkcję dyrektora szkoły pełnił wieloletni jej nauczyciel – Stanisław Kleniewski, zastępcą dyrektora była p.Maria Kuffel. W czasie pełnienia obowiązków dyrektora przez p.S.Kleniewskiego odeszli w stan spoczynku długoletni nauczyciele, którzy byli pionierami pracy dydaktyczno-pedagogicznej w najtrudniejszych dniach istnienia szkoły. Byli to: Cz.Malesa, J.Śliwińska, S.Śliwiński.
W związku z odejściem w 1981 roku na emeryturę p.St.Kleniewskiego i p.M.Kuffel do Szkoły Podstawowej nr 3 nominację na dyrektora szkoły i jego zastępcę otrzymali mgr Jerzy Bojanowski i Urszula Malesa, którzy do dzisiaj pełnią swoje funkcje.

9 stycznia 1982 roku naszą dzielnicę nawiedziła klęska powodzi w związku z tym nastąpiła przerwa w zajęciach szkolnych od dnia 9.01.1982 do 20.01.1982. W szkole kwaterował przeciwpowodziowy sztab MO. Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 21.01.1982 roku w Domu Technika i prowadzone były tam do końca stanu powodziowego tj.do 8 marca 1982 roku. Wówczas wiele dzieci uczyło się poza Płockiem, ponieważ ewakuacja ludności odbywała się do różnych miast nawet poza województwem.
W związku z reformą szkolnictwa w 1999 roku nasza szkoła na dwa lata została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Płocku. W jej gmachu kształcono uczniów na dwóch poziomach: szkoły podstawowej i gimnazjum.
1.09.2001 roku powróciliśmy do dawnej nazwy – Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskiego.

Źródło - strona internetowa Szkoły Podstawowej nr 5
fotografie: Bogusław Osiecki

Atrakcje na mapie

Pokaż miejsca

Inne atrakcje
Noclegi (hotele, pokoje)
Gastronomia (restauracje, puby)
Odległość od atrakcji:
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

Miejsce pierwszych i najważniejszych objawień Jezusa ...


Stary Rynek

Reprezentacyjny plac z ratuszem - siedzibą władz miejskich. Otoczony jest ...


Trakt Krakowski

Każdy mieszkaniec Radziwia wie, że nazwa ulicy Krakówka wzięła się ...


Kino za Rogiem

Małe, przyjazne kino, które nie posiada ograniczeń sieciowych. Program ...


Dom Rodzinny Władysława Broniewskiego

Władysław Broniewski, jeden z najwybitniejszych ...

atrakcje turystyczny