Kościół i klasztor podominikański

Zachowane do dzisiaj fragmenty murów od strony północnej w prezbiterium i portal są najstarszą ceglaną budowlą na Mazowszu.


Lokalizacja

Kościół pw. św. Dominika

ul. Kościuszki 16

09-402 Płock


Kontakt

tel. +48 (24) 262 35 49

Opis

W 1225 roku, z polecenia księcia Konrada Mazowieckiego, do Płocka sprowadzono zakon dominikanów. W latach 1227-1237 wzniesiono dla nich kościół pw. św. Dominika. Była to niezwykła świątynia – zbudowana z cegły, o charakterze romańskim, z elementami gotyku. Kościół był wówczas niewielki, jednonawowy, ze skromnym wyposażeniem. W tym samym czasie powstał klasztor, tworząc z kościołem czworobok z wirydarzem pośrodku. Klasztor dominikanów widnieje jako punkt graniczny w akcie lokacyjnym miasta z 1237 roku. W 1243 roku budynki zostały zniszczone w czasie najazdu Pomorzan, odbudowano je w roku 1426.

 

W latach 1573-1590 kościół został przebudowany w stylu renesansowym. Wówczas otrzymał on arkadową fasadę z widokiem na katedrę oraz kaplicę ufundowaną przez Zofię ze Szczepańskich Rawską. Po 1590 roku w świątyni było siedem ołtarzy z obrazami: Chrystusa na Krzyżu, Matki Boskiej, św. Dominika, Tomasza z Akwinu, Tekli, Jacka, Wincentego i Onufrego. W tym czasie kościół i klasztor dominikanów należał do najpiękniejszych w Płocku, był wyższy niż obecnie, z dziedzińcem otoczonym wirydarzami i ozdobnymi krużgankami. Kolejna przebudowa świątyni miała miejsce w I połowie XVIII wieku, wtedy też wnętrze otrzymało późnobarokowy wystrój.

 

18 lipca 1805 roku, nakazem władz, wojsko pruskie zajęło klasztor i usunęło dominikanów. Od tego czasu do roku 1945 klasztor i kościół św. Dominika pełnił rolę zboru protestanckiego. Na początku XIX wieku, na terenie dawnego ogrodu owocowego, w miejscu gdzie stała stara dzwonnica, wybudowano nową. Z kolei pod koniec XIX wieku dla pastora wzniesiono parterowy dom. Wyposażenie kościoła w protestanckich dziejach świątyni uległo zniszczeniu lub rozproszeniu. W 1803 roku przebudowano klasztor, obniżając go o jedną kondygnację. W XIX wieku swoją siedzibę miały tu: drukarnia, szkoła, archiwum, koszary, manufaktura włókiennicza i szpital.

 

W następnych latach klasztor przebudowano – zlikwidowano pomieszczenia na pierwszym piętrze, a w samej świątyni zachowano część dawnego wystroju w stylu dominikańskim. Rozebrano także cztery cmentarne kapliczki – ostatnią w 1912 roku. W 1945 roku, na mocy decyzji komisarza wojskowego, kościół został oddany katolikom.

 

Od1929 roku w południowo-wschodniej części dawnego klasztoru mieści się kaplica parafii prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego. W 1964 roku powstał samodzielny ośrodek duszpasterski, a 18 października 1975 roku bp Bogdan Sikorski erygował parafię pw. bł. Maksymiliana Kolbego. 31 marca 1978 roku parafia nabyła od ewangelików prawo własności kościoła, plebanii i dzwonnicy.

 

Wśród zachowanych zabytków sztuki sakralnej na uwagę zasługują: ołtarz i ambona w stylu rokokowym z połowy XVIII wieku, krucyfiks z XVIII wieku oraz marmurowa chrzcielnica wykonana w stylu barokowym z pierwszej połowy XVIII wieku.


Źródła: Szychowski I., Gałązka T.J., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2001.
              Płuciennik S., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2011.
              Stefański J., „Przewodnik. Spacerkiem po Płocku”, Płock 2012

Galeria zdjęć
Atrakcje na mapie

Pokaż miejsca

Inne atrakcje
Noclegi (hotele, pokoje)
Gastronomia (restauracje, puby)
Odległość od atrakcji:
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Stary Rynek

Reprezentacyjny plac z ratuszem - siedzibą władz miejskich. Otoczony jest ...


Most im. Legionów Józefa Piłsudskiego

Most ma 648,40 m długości i jets przeznaczony dla ...


Muzeum Żydów Mazowieckich


Trakt Krakowski

Każdy mieszkaniec Radziwia wie, że nazwa ulicy Krakówka wzięła się ...


Dawna Elektrownia Miejska

Elektrownię Miejską w Radziwiu zaczęto budować w 1927 roku. ...

atrakcje turystyczny