Książnica Płocka

Płock, jedno z najstarszych miast w Polsce, ma również bogatą historię bibliotek. Pierwsze zapiski o bibliotece w Płocku związane są z katedrą i sięgają XI wieku. Pierwszą płocką biblioteką, którą we współczesnym rozumieniu bibliotekarstwa traktujemy jako publicznie dostępną, była powstała 1 listopada 1906 r. Czytelnia Polska zlokalizowana w domu księgarza Stanisława Betleya przy ul. Królewieckiej 19. Finansowano ją ze składek społecznych, budżetu magistratu oraz opłat użytkowników.


Lokalizacja

ul. T. Kościuszki 6

09-402 Płock


Kontakt

tel.: + 48 (24) 262 86 17
tel./fax: + 48 (24) 262 31 17

e-mail: bibl@ksiaznicaplocka.pl

www.ksiaznicaplocka.pl

Opis

Pierwsza Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Dembego została otwarta 14 listopada 1937 roku przy ul. Kościuszki 3 w Płocku. Do jej powstania przyczynił się Inspektorat Szkolny, a prace przygotowawcze przekazano Sekcji Publicznej Miejskiej Komisji Oświaty Pozaszkolnej pod kierunkiem Marii Wasiakowej. Księgozbiór biblioteki pochodził ze zbiórki społecznej, ofiar pieniężnych i liczył 1872 tomy, a po dwóch latach 4 tysiące.

 

Podczas II wojny światowej praktycznie w całości zostały zniszczone zbiory tej placówki i pozostałych bibliotek oświatowych w mieście. Jedyną ocalałą biblioteką była Biblioteka im. Zielińskich, która po zakończeniu działań wojennych 12 lutego 1945 roku udostępniała swój księgozbiór. 12 lutego 1946 roku zaczęto wznawiać działalność bibliotek publicznych w mieście. Podjęto także decyzję o powołaniu Biblioteki Powiatowej w Płocku, do organizacji której przystąpiono we wrześniu 1946 roku. Głównym jej zadaniem była organizacja sieci bibliotek w powiecie i nadzór merytoryczny nad ich działalnością.

 

Miejska Biblioteka Publiczna została reaktywowana 21 stycznia 1948 roku. Jej siedzibą do 1974 były odnowione po zniszczeniach wojennych budynki przy ul. Kościuszki 3. Z upływem czasu w mieście powstawały też filie biblioteczne: Filia nr 1 w dzielnicy Radziwie (1951 r.), Filia nr 2 Rogatki Warszawskie (maj 1965 r.), Filia nr 3 (1968 r.). Do 1974 r. utworzono ich w sumie cztery.

 

1 lipca 1975 roku wojewoda nowo powstałego Województwa Płockiego, na bazie powiatowych bibliotek w Płocku i w Kutnie, powołał Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. 1 stycznia 1978 roku przemianowano ją na Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

 

W wyniku reformy administracyjnej w 1999 roku Płock przestał pełnić funkcję miasta wojewódzkiego. Jednocześnie organem założycielskim dla biblioteki stał się samorząd gminy Płock. Zmianie uległ zasięg działania placówki i jej nazwa – Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego (imię patrona nadano bibliotece 9 grudnia 1997 roku).

 

Obecnie w skład Książnicy Płockiej wchodzą: działy pracy w gmachu głównym przy ul. Kościuszki 6, 13 filii bibliotecznych, Biblioteka dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej oraz dział zbiorów audiowizualnych.

 

Od 2000 roku, na mocy porozumienia zawartego między zarządem Miasta Płocka i zarządem Powiatu w Płocku, Książnica Płocka sprawuje funkcję biblioteki powiatowej.

 

Przez wiele lat biblioteka publiczna nie posiadała własnego budynku, a działy pracy rozproszone były na terenie całego miasta. W 1987 roku na potrzeby biblioteki przekazano budynek przy ul. Kościuszki 6, który stał się własnością biblioteki w roku 1989. Uroczyste otwarcie miało miejsce 15 stycznia 1990 roku.

 

Gmach, w którym swoja siedzibę ma Książnica Płocka powstał w 1902 roku dla Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, które w czasach Królestwa Polskiego było najpoważniejszą instytucją finansową wspierającą rozwój rolnictwa. Była to eklektyczna siedziba z reprezentacyjnym holem, klatką schodową i salą operacyjną. Autorami projektu byli: Apoloniusz Paweł Nieniewski i Władysław Adolf Kozłowski. Po I wojnie światowej właścicielem budynku był Bank Ziemski, który w 1934 roku przekazał ów obiekt Zgromadzeniu Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej z przeznaczeniem na cele charytatywne i dydaktyczne. W okresie PRL gmach zajmowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. W 1989 roku siostry sprzedały budynek na siedzibę Biblioteki Publicznej, obecnie Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego.
 

Źródła: Płuciennik S., „Przewodnik po Płocku”, Płock 2011
              www.ksiaznicaplocka.pl

Galeria zdjęć
Atrakcje na mapie

Pokaż miejsca

Inne atrakcje
Noclegi (hotele, pokoje)
Gastronomia (restauracje, puby)
Odległość od atrakcji:
wydarzenia płock
szlaki turystyczne płock

Kontakt:

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Telefon: (+48) 24 364 99 90

Informacja Turystyczna

Telefon/Fax: (+48) 24 367 19 44

e-mail: biuro@turystykaplock.eu

Sezon zimowy (1 października - 30 kwietnia)

czynne: pon. - piąt. w godz. 8:00 - 16:00

Pozostałe atrakcje turystyczne w Płocku


Dawna Elektrownia Miejska

Elektrownię Miejską w Radziwiu zaczęto budować w 1927 roku. ...


Pomnik Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej

Pomnik usytuowany jest na deptaku przed Muzeum ...


Muzeum Mazowieckie

Z powodu imponującej ekspozycji poświęconej sztuce secesji, zwane czesto ...


Stary Port

Basen portowy zbudowano po lewej stronie dzisiejszej ulicy Kolejowej idąc w ...

atrakcje turystyczny